Kalcijum i multivitamini
 kako da koristite kalcijum na pravi način

 

Minerali i vitamini se često dodaju kao suplementi hrani. To je jedini način da se reši unos potrebnih mikroelemenata u organizam. Unos može da bude prašenjem insekata i hrane biljnog porekla mineralno-vitaminskim prahom ili gutloadingom. Smatram da ni jedan metod ne isključuje drugi i da najbolje rezultate daje kombinovano i umereno praktikovanje oba spomenuta. U ovom tekstu ćemo posvetiti više pažnje problemu kalcijuma. Problemi sa Ca proizilaze iz toga što reptili ne mogu da sintetišu kalcijum pa ga moraju uzimati preko hrane. Sa druge strane limitirana izloženost suncu sprečava dovoljnu proizvodnju D3 vitamina u koži koji je glavni prenosnik kalcijuma iz hrane.

Jedan deo se odnosi na gutloading. Ja primenjujem umereni gutload ”Hrana superior” (za cvrčke i tenebrije i/ili žohare). Pod umerenim podrazumevam da hrana ima izbalansiranu količinu Ca i može da se daje neprekidno. Nema nikakve neželjene efekte na život i reprodukciju plena (insekata). Postoje gutlod hrane koje se daju svega nekoliko dana (duže davanje može da dovede do umiranja insekata najčešće zobg visokog procenta Ca ) pa čak samo nekoliko sati pre davanja hrane reptilima. I drugi razlog umerenosti ”Hrana superior” se ogleda u tome što se elementi koji su toksični u velikim količinama (Jod, vitamin A, D3 ...) daju indirektno, znači nalaze se u telu insekta a ne naprašeni na površini u visokim koncentracijama.
Gutload Hrana superior ima sve potrebne minerale i vitamine tako da u drugom koraku prašenja hrane mineralnim prahom ostaje samo da se poveća unos kalcijuma. Razlog dodatnog prašenja leži u tome što reptili imaju potrebu da unesu oko 1-2% kalcijuma od ukupnog obroka. A insekti koje koristimo imaju prosečno oko 0,1% kalciuma u sebi. Lako može da se izračuna da insekti imaju 10X manje Ca nego što je uobičajno potrebno. To se može nadoknaditi preko gutloada ali takva vrsata hrane ubija insekte za nekoliko dana pa se mora davati neposredno pre hranjenja. U suprotnom, ako insekti ne jedu hranu dovoljno dugo neće je ni reptili uneti dovoljno Ca u svoj sistem. Zato smatram da je optimalno rešenje prašenje svakog drugog do trećeg obroka kalcijumom.
Postoji još jedan problem koji smo gore spomenuli a to je vitamin D3. Kod reptila koji su ”dnevni” i redovno izloženi uvb lampama to nije problem. Ali postoje gušteri poput leopard gekona koji su noćni i ne koriste se nikakve lampe za sintezu D3 vitamina. I ”noćni” reptili moraju da proizvode D3. To se može rešiti lampama sa nižim procentom uvb svetla, tipa 2-3% uvb. Drugo rešenje je davati D3 vitamin u prahu. Gušterima koji nisu izloženi uvb svetlu vitamin D3 treba prašiti na hranu na 10 do 15 dana, dok reptili koji su dnevni treba davati na 30 dana. Naravno učestalost zavisi i od starosti, pola, i fiziološkog stanja. Ovja tekst se u glavnom odnosi na mlade, zrele jedinke.

 

Rezime:


-SVAKI DAN gutload Hrana superior (ili bilo koji drugi kvalitetni gutload)
-SVAKI DO SVAKI DRUGI DAN suplementi kalcijuma prašenjem.SVAKI TREĆI DAN kod odraslih, jakih jedinki. naravno ponekad se desi i na 5-7 dana.

-NA SVAKA 10 DO 20 DANA MULTIVITAMINI
-NA SVAKA 15 do 30 DANA D3 vitamin.

Tabela podrazumeva da hranite svaki dan. U slučaju da hranite redje umesto dana u nedelji stavite hranjenja.

 

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedelja

Hrana superior ٭

kalcijum ٭٭

 

 

 

 

multivitamini٭٭٭٭      
     

D3 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

Može se koristiti i drugi gutload ٭
Kalcijum dolazi u razlićitim oblicima ٭٭
D3 dolazi u različitim oblicima ٭٭٭
Na 15 do 30 dana ٭٭٭

jako je bitno ne davati ih previše na 10 dana kod malih i na 15 do 20 kod odraslih jedinki٭٭٭٭

 


Moguće je korišćenje multivitamina ali ja ih lično ne koristim (jako retko možda jendom mesečno )jer smatram da je bolje uneti sve potrebne sastojke preko insekata (indirektno) nego ih prašiti.Postoje različiti stavovi i različite navike. Nije pogrešno koristiti ih ali se ne sme preterati.

Nije sve jedno koje poreklo ima kalcijum. Donja tabela nam pokazuje koliki je udeo kalcijuma u odredjenim jedinjenjima. Ali nije sve tako jednostavno. S obzirom da se Ca rastvara u vodi njegova iskoristivost neće biti jednaka u svim jedinjenjima. Nepisano pravilo je da što više Ca u nekom jedinjenju to je njegova iskoristivost manja. Pa tako iskoristivost iz kalcijum karbonata je mnogo manja nego iz kalcijum glukonata gde ga ima samo 9%.

 

% Calcium

% Phosphorus

% Calcium in one Teaspoon (5g)

Phosphorus in One teaspoon (5g)

Kalcijum karbonat

40

2000mg

0mg

Krečnjak

38

1900mg

0mg

Kalcijum Laktat

18

0

900mg

0mg

Kalcijum Glukonat

9

0

450mg

0mg

Koštano brašno

24

12

1200mg

600mg

Dikalcijum fosfat

24

18

1200mg

900mg

٭mere su uzete sa Američkih proizvoda

 

Korišćenje kalcijuma :

-kalcijum treba čuvati u posebnoj kutiji.

-insekti se praše na taj način što se stave u posebnu činiju sa poklopcem, doda se kalcijum i zatim se insekti dobro promešaju kako bi se kalcijum ravnomerno nalepio na insekte.

-na 4-5 cvrčka, 5-10 tenebrija, 5-7 lateralisa ili 2-3 dubije treba dodati onoliko klacijuma koliko se nahvata na vrh noža. Ne sme biti premalo kalcijuma, pa treba dodati svu količinu koja se zahvati na 0.5 cm od vrha. Slika desno.

-moguće je ostaviti insekte u činiju na pola sata pa zatim promešati. ideja je da će za to vreme pojesti nešto kalcijuma.

-nakon dve do tri upotrebe stari kalcijum iz činije za mešanje treba baciti ili dati insektima u hranu a dopuniti novi.

-na slici levo je prikazano kako treba da izgleda dobro naprašeni cvrčak. tenebrija neće imati toliko kalcijuma na sebi.

Još jedna jako bitna stvar kod svih mineralno vitaminskih praškova je njihova ”lepljivost” na same isekte. Istraživanja su pokazala da se suplementi nejednako lepe na različite vrste insekata. Pa tako praškovi se generalno bolje lepe za mušice, vinske mušice, žohare i cvrčke nego za super crve i tenebrije. Razlog je verovatno u različitom egzoskeletu i krilima koje prvonavedeni poseduju u različitim oblicima. Takodje površina celokupnog tela je kod prvonavedenih insekata znatno veća. Pokazalo se da je neophodno naprašene insekte dati što pre jer nakon 3h od trenutka prašenja na insektima ostaje samo 0.12% a nakon 22h ostaje svega 0.08 kalcijuma. ٭
Uglavnom se vodim informacijama koje su dobijene istraživanjem kameleona jer su oni najzahtevniji i jako osetljivi po pitanju balansa kalcijuma i fosfora. Shodno tome tu ima i najviše validnih istraživanja i rezultata koji se mogu iskoristiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

٭ Eksperiment iz Mader ”Reptile medicine and surgery”  II edition

 

Reference:

  1. Mader ”Reptile medicine and surgery”  II edition
  2. Eugene bruins ”the complete encyclopedia ofTerrarium”
  3. Internet Melisa Caplan sajt ”Anapsis"
  4. Matthew Wheeloc ”An Overview of Calcium Supplementation ”
  5. Uwe Dost ”Chamaleons”

 

 

 

 

www.gekkogecko.co.yu   Žarko Petrovic