Tarantule – Proces presvlačenja

presvlacenjeProces presvlačenja tarantula je njakritičniji period u životu jedinke.Ovo se naravno odnosi na jedinke koje žive u zatočeništvu. Kako bi ovaj period prešo što bezbolnije i sigurnije neophodno je da pre samog čina presvlačenja obezbedimo sve neophodne uslove za našeg ljubimca. Prvo i osnovno je da tarantula bude u terarijumu koji je odgovarajuće veličine. Konkretan primer tarantule sa like (Acanthoscurria geniculata), odrasla ženka dostiže raspon nogu od 20+ cm. tako da je potreban terarijum minimalnih dimenzija od 40cm. X 30 cm. Terarijum treba da bude adekvatno opremljen, zavisno od potreba konkretne vrste.

Sledeća, i jako bitna stvar jeste da tokom celog perioda hranjenja i pripremanja za presvlačenje obezbedimo potrebnu vlažnost. Vlažnost je jedan od najbitnijih faktora prilikom presvlačenja. Najveći broj gušenja tarantula usled neuspelog presvlacenje (1)presvlačenja jesu posledica niske vlažnosti podloge i samog vazduha u terarijumu. Vlažnost se jednostavno održava redovnim polivanjem treseta  ( zavisno od vrste zavisi nivovlaznosti i frekfencija prskanja). Još jedan bitan faktor jeste da se smanji stres i omogući tarantuli miran period. Zavisno od vrste i same tarantule period pripremanja za presvlačenje varira. Kod mladih primeraka može da traje samo par dana a kod odraslih može da bude i po nekoliko meseci.Period pripremanjaza presvlačenje počinje sa prestankom hranjenja. Može se primetiti nadutost opistome odnosno abdomena. Kod nekih tarantula, pogotovu mladih, mogu se primetiti tamnija polja koja se vremenom šire i zahvataju celi abdomen. To je posledica olupljivanja novog egzoskeleta i širenja telesnih tečnosti ispod starog ˝oklopa˝. Tokom ovog perioda trebalo bi smanjiti stres. Smanjiti osvetljenje, održati konstantnu temperaturu, prestati sa hranjenjem kako plen nebi ometao tarantulu. Treba imati strpljenja i dozvoliti tarantuli da se spremi za proces presvlačenja.

presvlacenje (2)Proces samog presvlačenja počinje sa pletenjem takozvanog svilenog kreveta. Tarantula svojim spinoretama plete posteljicu na kojoj će se presvući. Može da se desi da tarantula počne da plete posteljicu na jednom mestu i da zatim prekine. Nije to ništa strašno jer očigledno da joj se nešto nije dopalo. Posle odredjenog vremena naći će bolje mesto i početi iz početka. Zato je bitno obezbediti dovoljno veliki terarijum kako bi sama jedinka izabrala odgovarajuće mesto.

 

Zatim se tarantula umiri i polako okrene na ledja. Primetio sam da tarantula može da se okrene na ˝bok˝ i da se presvuče bez presvlacenje (3)problema. Zatim stari egzoskelet puca duž linije slabosti i polako oslobadja tarantulu. Proces od obrtanja na ledja pa do totalnog oslobadjanja može da potraje. Kod mladih tarantula traje manje od jednog sata, dok se kod odraslih može odužiti. Jedna od mojih tarantula, Euathlus pulcherrimaklaasi,  prilikom svog petog presvlačenja kako je kod mene (posle ovog presvlačenja telo je bilo 6cm.) okrenula se na ledja u 7h a totalno odbacila stari egzoskelet u 18 i 30 h. što znači da je presvlačenje trajalo nešto manje od 12h.

presvlacenje (4)Tarantula postepeno povećava pritisak i stari egzoskelet se polako svlači kao rukavica. Po odbacivanju stare ˝kože˝ proces nije završen. Tarantula se vraća u normalnu poziciju i neko vreme odmara. Zatim opet dolazi period kaka je veličina terarijuma bitna. Pauk odlazi na prostrano mesto i proteže se. Ovo je period kaka pauk, još mekog egzoskeleta, pumpa telesne tečnosti u sve delove tela i rastežući se raste. Ovaj proces traje sve dok egzoskelet  ne otvrdne. Ovo je period kada pauk ima najlepše, jarke boje. Može se primetiti kako se abdomen naglo skupio i smežurao. Tarantula tokom presvlačenja troši puno energije. Treba dozvoliti tarantuli da joj spoljašni skelet potpuno sazri. Minimum pet dana ne nuditi insekte tarantuli. Odraslima minimum osam do deset dana dati prostora pre prvog obroka. Iscrpljena tarantula neće hteti da riskira povredu ili promašaj u lovu usled još ne formiranog skeleta. Zato ne treba žuriti sa hranom i omogućiti da prvi lov bude uspešan.

 

 

 

 

© Svi tekstovi i fotografije su autorske. Upotreba zabranjena bez dozvole autora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On Facebook