Osvetljenje reptila: UVA/UVB neonske i spot lampe

Ovde ću pokušati da skrenem pažnju na važnost i neophodnost dobrog osvetljenja i korišćenja adekvatne rasvete u terarijumskim uslovima. Ova tema se najviše tiče guštera (dnevnih) jer se čini da su oni najosetljiviji na nedostatak adekvatnog osvetljnja.

 

Šta je lampa punog spektra (full-spectrum light)?

 

Ovaj termin je prvi put upotrebljen da opiše Vita-Lite® lampu  proizvedenu od strane DuroTest Corp. Znači da lampa ima color rendering indeks iznad 90 (odnosis se na ˝pravu˝ boju objerkta koju on emituje pod sunčevim svetlošću, onako kako izgledaju u prirodi), i korelacijsku temperaturu boje  (CCT) izmedju 5500oK i 6800oK (temperatura boje je mera distribucije boje pokazujući spektar koji lampa ima i emituje), i specijalna distribucona snaga (SPD) za vidljivi i UV deo spektra slično onom svetlu pri otvorenom (bez oblaka) nebu.

To je definicija, a ono što pronalazimo u prodavnicama kao full spectrum light jesu neonske lampe sa neodimiumom. One su od 400-700nm, deo spektra koji je vidljiv ljudskim okom. Potpuno su iste sijalicama koje se koristimo u kući osim što je izbačen žuti spektar. Takva lampa ili cev ima SPD drugačiji od prirodnog svetla ili full spectrum light u pravom smislu te reči.

 

Koliko je bitna ultraljubičasta A svetlost (blacklight-crna svetlost) ?

 

Ultraljubičasta svetlost se deli na : Ultraljubičasta svetlost A-dugački talasi, Ultraljubičasta svetlost B- srednji talalsi, Ultraljubičasta svetlost C- ili kratki talasi.

Ultraljubičasta svetlost A je deo spekta izmedju 320 i 400 nm. Nije dokazana njegova neophodnost u teraristici ali je jasna njegova funkcija u determinisanju ponašanja. Kao na primer kod chamaeleo paradalis (Ferguson, et al., 1996), blue tong skink i pustinjskih guštera kontrolišući ritual parenja, polaganja jaja i utičući na druge biheviroalne činove. Takodje se smatra da UVA svetlost održava kvalitet kože i utiče na proizvodnju melanina koji štiti od štetnih zraka.

 

Koliko je bitna ultraljubičasta B svetlos?

 

Ulraljubičasta B svetlost se definiše rasponom od 290-320 nm. Apsolutno sve životinje benefitiraju od ove svetlosti ali je pitanje koliko im je potrebno. Činjenica je da ne žive sve životinjer istim stilom niti su podjednako ˝zapljusnute˝ suncem.

Tako da je bitno videti da li je potrebono i beneficirajuće za životinju obezbediti UVA/UVB lampu. Funkcija UVB zraka jeste u sintezi vitamina D3-holekalciferola.

Bez D3 vitamina koji se u koži sintetiče uz pomoć UVB zraka nemoguće je vezati kalcijum koji je unet u organizam.  Bez jona kalcijuma u organizmu se narušava ceo sistem pumpi Na-Ca ,Mg,K itd. Koje su esencijalne za doborbit organizma. Tkao da nedostatak kalcijuma može da se manifestuje ne samo rahitisom (rahitis je termin kojim obuhvata ogroman broj bolesti i simptoma) već i drugim simptomima kao što je bolest ˝gledanja u zvezde˝ , magneziumska titanija itd.

Naravno mora se napomenuti da se sa ultraljubičastim zracima i D3 vitaminom može lako preterati i zato je umerenmost jako važna. To je jedan od razloga zašto UVA/UVB lampa ima emisiju od 23 µW/cm2  UVA i 10 µW/cm2 UVB dok je emisija sunca u popodnevnim časovima na Ekvatoru 265 µW/cm2 . Proizvodjači uzimaju u obzir prosečno zadržavanje reptila ispod lampe, procenat absorpcije kože i razdaljinu jedinke od lampe(oko 25-30cm UVA/UVB lampe su najefikasnije).

 

Da li je ceo spektar UVB podjednako efektivan?

 

Nije ceo spektar podjednako efektivan za sintezu holekalciferola-D3 vitamina. Najefikasniji deo spektra je izmedju 290 i 300nm koji rezultirau  proizvodi oko 60% D3 vitamina dok iznad 320nm rezultira tek u 5% D3 vitamina. Po laboratorijskim eksperimentima 296nm je najefikasnija talasna dužina za proizvodnju holekalciferola.

 

Šta znače brojevi naznačeni na ultraljubičastim A i B lampama?

 

Oni se odnose na totalini procenat emitovane energije UVB zraka koju emituje lampa. Npr. oznaka na UVA/UVB lampi 0.8 ili 8 ili 8.0 znači 8% UVB ali totalna emisija izmedju 290 i 320nm što može da se desi da je 0% imedju 290 i 300 nm koja je najpotrebnija. U tom slučaju dolazi kvalitet i ime firme koju kupujemo. Zato je bitno koristiti lampe renomiranog proizvodjača jer daju bolji i kvalitetniji spektar za sintezu D3 vitamina i eksplataciju kalcijuma.

 

 

 

© Svi tekstovi i fotografije su autorske. Upotreba zabranjena bez dozvole autora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On Facebook